Kahdeksan korkeakoulun voimin!

TFT -yhteistyösopimus allekirjoitettiin 27.10.2015 kahdeksan korkeakoulun, Turun ja Rauman kaupunkien sekä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kesken. Mukana korkeakouluista ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia yrkeshögskolan. TFT-tiimi aloitti työt tammikuussa 2016. Uudet ylläpitäjäkaupungit Salo, Uusikaupunki ja Forssa liittyivät mukaan sopimukseen vuonna 2018. Sopimuskausi kestää vuoden 2019 loppuun.

Turun seudun ja lounaisen Suomen vahvimpia toimialoja ovat meri-, metalli- ja konepajateollisuus. Korkeakoulujen tutkimus ja opetus ovat kasvualusta alueen monipuoliselle elinkeinorakenteelle sekä osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistumiselle.

Keväällä 2015 toteutettiin Turun kaupungin vetovastuulla selvitys korkeakouluyhteistyön kehittämisestä, haastatellen kattavasti teknologiateollisuuden yrityksiä, korkeakouluja ja muuta sidosryhmää. Selvityksessä tunnistettiin teknillisen alan ylemmän korkeakoulutason osaamispääoman vajavaisuus (ns. insinööripitoisuus) Turussa ja Varsinais-Suomessa. Turun kaupunki käynnisti toimenpiteitä kolmella eri tasolla: koulutuksen kehittämisessä, vetovoiman vahvistamisessa sekä yrityksiä palvelevan korkeakoulujen tki-toiminnan tehostamisessa.

Viimeksi mainittuun rakennettiin ratkaisuksi Turku Future Technologies eli TFT, jossa suomalainen tutkimuksen ja koulutuksen huippuosaaminen kohtaa mahdollisimman vaikuttavasti valmistavan teknologiateollisuuden yritysten tarpeet. Tehostetulla korkeakouluyhteistyöllä tuodaan korkeakoulujen monipuolinen osaaminen ja osaajat uudella tavalla yritysten ulottuville ja saataville. TFT toiminnan rahoittavat Turun ja Rauman kaupungit, Turku Science Park Oy sekä vuoden 2018 alusta lähtien Salo, Uusikaupunki ja Forssa.

TFT-verkostossa on mukana kahdeksan korkeakoulua: Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

Korkeakoulujen yhdessä sovitut osaamiskärjet TFT-verkostossa löydät täältä: TFT verkoston korkeakoulujen palvelut taulukkona.

TFT -yhteistyösopimus allekirjoitettiin 27.10.2015 kahdeksan korkeakoulun, Turun ja Rauman kaupunkien sekä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kesken. Mukana korkeakouluista ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia yrkeshögskolan. TFT-tiimi aloitti työt tammikuussa 2016. Uudet ylläpitäjäkaupungit Salo, Uusikaupunki ja Forssa liittyivät mukaan sopimukseen vuonna 2018. Sopimuskausi kestää vuoden 2019 loppuun.