TFT CASE – ASLEMETALS OY

Aslemetals Oy ja Turun ammattikorkeakoulun Pointti, by Sofia Tuominen

 

asle_projektisointi.jpg
Aslemetals Oy:n TFT projektisointia, by Karri Mikkonen

 

TFT on hionut prosessejaan pitkin vuotta, uudenlainen toimintatapa tuo matkalla esille muutostarpeita toimintaprosessissa. Yritysten ja korkeakoulujen osaajien välinen yhteistyö vaatii usein vierihoitoa ja hellää saattelua, jotta päästään oikeasti sopimusvaiheeseen ja sitä kautta todelliseen yhteistyöhön.

Yksi kevään aktiivisista yrityksistä on Aslemetals Oy, jonka case on hieno esimerkki TFT-prosessista. Yrityksellä on oma vientituote, johon he tarvitsevat muutamia uusia ominaisuuksia, ja niiden kehittäminen edellyttää luotettavaa tutkimustietoa.

Ensitapaaminen TFT –tiimin ja Aslemetalsin välillä tapahtui 13.6.2016 Eurajoella kun silloinen TFT-myyntipäällikkö Mika Neffling, TK-päällikkö Karri Mikkonen sekä Rauman kaupungin yritysasiamies Heikki M. Nurmi kättelivät toimitusjohtaja Pasi Lehtisen. Heikki oli tehnyt mittavan esityön innovatiivisten raumalaisten etsimisessä. Käynti alkoi Aslemetalsin historiaan ja nykytoimintaan pureutumisella, ja jatkui TFT-toiminnan ja osaajaverkoston esittelyllä.

Aslemetals Oy on keskisuuri konepaja, joka on kansainvälisesti palveleva metallialan erikoisosaaja ja alihankintayritys. Päätuotteita ovat putkisto-, moduuli-, teräs- ja levyrakenteet, betoniteollisuuden muotistot sekä turvatekniset tuotteet. Yritys työllistää noin 100 henkilöä kahdessa toimipisteessä, Raumalla ja Eurajoella. Yrityksen tuotanto on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja EN 3834-2 vaatimuksille, ja sopimusvalmistus on korkealuokkaista.

Aslemetalsilla oli alkanut iso oma TEKES-kehityshanke IoT-hyödyntämisen tiimoilta omassa tuotteessa, johon tarvittiin tutkimusvoimaa. Kyseessä on Aslelocker IoT-tuotekonsepti, jota on kehitetty muutaman vuoden ajan eri versioina. Kysymyksessä on isojen ajoneuvojen lukitsemiseen rahtiterminaalissa käytettävä metallituote, joka IoT-vahvistettuna pystyy ilmaisemaan tilansa terminaalin muille järjestelmille. Onko rekka paikalla? Onko lukko lukossa? Kysymyksessä on turvallisuustuote, joka kuitenkin voi palvella laajemmin logistiikkainformaation lähteenä. Projektien vastuuhenkilönä toimiva Rauli Granberg nosti esille myös ohjelmoitavan logiikan ja informaation ympärille kehitettävän liiketoiminnan.

Positiivishenkisen tapaamisen edetessä päätettiin tehdä TFT-tarvekartoitus eri osa-alueille. Yritystarvekuvaukseen kuvattiin Aslen kehityshaasteet yleisesti, huomioiden aikajänne ja kiireellisyys. Tuote- ja palvelutasolla kuvattavaksi päätyi Aslelocker-tuotekonseptin kehittäminen (www.aslelocker.fi), ja tähän liittyvä IoT-soveltaminen, sensori-, kontrolleri-, ja tiedonsiirtotasolla. Tuotannon kehitystoimenpiteitä ei ollut, mutta liiketoiminnan kehittämisen puolelta nousi esille ohjelmoitavien logiikoiden ympärille keskittyvä liiketoiminnan kehitys. Tätä varten olisi otettava selville palveluliiketoiminnan kasvattamisen vaatimukset ja alan osaamista vaativien asiakasprojektien kokonaistoimitusten mahdollistaminen talon omilla resursseilla. Tekemistä oli paljon mutta asenne myös realistisesti kohdallaan.

TFT-yhteistyö joutui kuitenkin odottavaan tilaan, kun syksyn 2016 asiakasprojektit varasivat yrityksen ajan, ja sovittiin että palataan asiaan, kun hieman hellittää. Palaaminen kestikin jonkun aikaa, mutta vuoden 2017 tammikuussa sovimme uuden tapaamisen 15.2.2017, jolloin korkeakoulujen osaajat asettuisivat yhden pöydän ääreen keskustelemaan Aslelockerin IoT-ominaisuuksien kehittämisestä. Paikalle tuli myös liiketoimintajohtaja Mika Suomi. Aslelockerin erinomainen osaajatapaaminen vei harppauksen eteenpäin projektisointia kohti.

Tahtotila oli että maaliskuussa opiskelijat pääsisivät projekteihin kiinni, ja ennen kesää meillä olisi tuloksia aliprojekteista IoT-markkinatutkimuksesta ja IoT-teknologiaevaluaatiosta. Jokaiselle aliprojektille määriteltiin nyt liideri, joka selvittäisi hinnat ja veisi yritysvastinparinsa kanssa projektin sopimukseen asti. Osaajat muodostaisivat myös sähköpostiketjun jota kautta keskinäinen kommunikaatio hoidettaisiin. Keskusteltiin myös siitä että Aslelocker järjestää projektin alkuun käynnin Nestlen logistiikkakeskukseen missä Aslelockerit ovat oikeassa käytössä.

Oheinen kuva on hyvä esimerkki siitä, miten yrityksen kompleksinen, yhteen sitoutunut tutkimustarve erotetaan erillisiksi aliprojekteiksi, jota tukevat samaa tavoitetta.

Perusprojekteja olivat:

  1. Basic sales support, IoT-markkinatutkimuksen muodossa, jonka Marita Nummi-Wikström ja Mika Suomi vievät maaliin.
  2. Aslelocker IoT-konseptointi laajasti businesskonseptina, jonka liidin otti Mikko Pohjola, UTU ja Mika Suomi, sekä
  3. IoT Technology evaluation, jota alkoi junailla Tommi Metso, TuAMK, vastinparinaan Rauli Granberg


IoT-markkinatutkimukseen Euroopassa löytyi Turun AMK:n Business Akatemian kautta Osakunta Pointin ulkomaalaisopiskelijaryhmä, vastuuhenkilönään Agata Sankala. Ryhmä selvittää Aslelocker IoT:n markkinoita, jakelijoita, hakee yhteystietoja, miettii itse myyntiä, ottaa myös yhteyttä.

Toinen sopimukseen edennyt osa-alue on IoT Sensorikartoitus, säänkestävyys ym. ominaisuudet vs. hinta. Osaprojekti on luonteeltaan IoT sensorikartoitus Arduino tai muuhun vastaavaan mikrokontrolleriympäristöön, jossa tarkoitus etsiä edullisia ympäristöolosuhteet (kosteus, lämpötila, korroosio) kestäviä antureita käytettäväksi mikrokontrollerin kanssa.

Tutkimus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun Timo Tolmusen ohjaamana, 4. vuoden opiskelijan suorittamana opinnäytetyönä. Tärkeitä pointteja arviointiin ovat säänkestävyys, tarkkuus eri keliolosuhteissa, ulkoisen rasituksen (huolimaton/kiukkuinen rekkamies) sieto, ja IoT-mittausten luotettavuus pidemmällä aikavälillä (minimissään kuukausi). Aslemetals halusi siis TuAMK:in tekevän heille arviointiasteikon, jonka ääripäät ovat 2 eur maksava Arduino-yhteensopiva sopiva anturi ja 200eur maksava teollisuusstandardit täyttävä anturi (esim. SICK), ja tutkimus sijoittaisi kaikki tutkimansa anturit tälle välille perusteluineen (lämpötila, ilmankosteus, tärinä, etäisyys)

Parhaillaan on aloitettu neuvottelu Aslelocker IoT-konseptin business-potentiaalin ja myyntimahdollisuuksien selvittämisestä Turun yliopiston Intoa!-ohjelman kanssa. Projektissa tulisi selvittää mahdollisuudet esimerkiksi huoltopalveluille, logistiikka-informaation hyötykäytölle, tuotetun lisäinformaation käytölle rekkaterminaalissa (esim. laiturivalinta), tiedonhallintaportaalin mahdollisuudet ja lisäarvon tuotto (informaatiolla on arvo logistiikassa). Näistä tutkimuksellisista aineksista tulisi sitten koota Aslelockerin ympärille businesskonsepti, ja kädet olisivat muuten vapaat. Lisäksi 3D simulaatio Aslelocker IoT-tuotteesta Turun ammattikorkeakoulun Mika Luimulan ja Taisto Suomisen virtuaalisessa logistiikkakeskuksessa olisi hyvä liittää tähän.

Tarjouksien tarkennuttua Mika Suomi vieraili vielä kerran TFT:n luona Turku Science Parkissa 5.4.2017, ja asiat alkoivat edetä kohti sopimusten tekoa. Tiistaina 2.5.2017 solmittiin tutkimussopimus Aslemetals Oy:n, jonka loppuvaiheen vahvistumista hoiti Account Manager Sofia Tuominen. Tahtotila on, että nyt alkaneet projektit selvittävät perusasioita kysynnästä ja teknisestä toteutuksesta, ja nämä tiedot saadaan syötteeksi itse IoT Aslelocker-konseptointiin. Tällöin uusi tuote olisi myyntikunnossa jo loppusyksystä, ja tieto siitä miten se kannattaa tehdä olisi hyötykäytössä.

Tässä vaiheessa TFT seurailee projektien etenemistä ja konseptointi-osuuden käynnistymistä. Seuraava TFT-aktiviteetti onkin Impakti-analyysi yrityksen kanssa ja totta kai tällaisten motivoivien juttujen teko. Aslelockerin tapaus on loistava esimerkki siitä, miten tutkimus voi auttaa kotimaista vientiteollisuutta, ja miten TFT voi saattaa tämän tapahtumaan. On huomattavaa että ensimmäisestä tutkijatapaamisesta jouduttiin hakemaan vielä täsmennetysti oikeat osaajat projekteihin, eikä yksikään joka niitä tekee ollut paikalla ensimmäisellä kerralla.

Samankaltaisia yritystarpeita on nyt päällä puolenkymmentä, joten kiirettä pitää. Kuitenkin, mitä paremmin tutkijat oppivat projektisoinnista, tarjousten ja sopimuksien tekemisestä, sitä nopeammin saamme päällä olevan suman purettua, ja sitä paremmin autettua yrityksiämme.

asle_projektisointi.jpg
Aslemetals Oy:n TFT projektisointia, by Karri Mikkonen