TFT on voimavara

TFT rakennettiin yhdessä korkeakoulujen ja yrityselämän kanssa ratkaisuksi, jossa suomalainen tutkimuksen ja koulutuksen huippuosaaminen kohtaa mahdollisimman vaikuttavasti valmistavan teknologiateollisuuden yritysten tarpeet. Tehostetulla korkeakouluyhteistyöllä halutaan tuoda korkeakoulujen monipuolinen osaaminen ja osaajat uudella tavalla yritysten ulottuville ja lähelle. Tavoitteena on erityisesti tehostaa korkeakoulujen vuorovaikutusta pk-yritysten kanssa. Vahvassa kasvussa oleva meriteollisuus koko Suomeen ulottuvine toimittajaverkostoineen on yksi uuden yhteistyön painopistealueista.

Korkeakouluille TFT on voimavara, joka toimii osaamispääoman puolueettomana myyjänä yritysten suuntaan. TFT-tiimi yhdistää yritystarpeet ja tutkimusinnovaatiot, jotka muuntuvat korkeakoulujen tutkimus- ja kehityskysymyksiksi ja yrityksen kasvun ajureiksi. Opiskelijat hyötyvät opintoja tukevista, todellisista yrityscaseista - kasvattavat osaamistaan ja verkostojaan. Yhteistyö luo voimaa ja moninkertaistaa mahdollisuudet joka saralla. Verkoston kautta saavutetaan yritysvetoinen, monialainen ja tuloksekas innovaatioyhteisö, jota voi ylpeänä viedä maailmalle.

TFT-keskustelut ovat luottamuksellisia. Yritystarvekuvaukseen kirjataan tutkimuskohteet sillä tasolla, että eri osaamiskärkien huippuosaajat pääsevät ottamaan niistä kopin. TFT-tiimin työ on yrittäjälle maksutonta, mutta tutkimusongelman tai kehitysprojektin toteutuksesta korkeakoulu ja yritys tekevät keskenään sopimuksen, sopien samalla budjetista.

 

 

TFT rakennettiin yhdessä korkeakoulujen ja yrityselämän kanssa ratkaisuksi, jossa suomalainen tutkimuksen ja koulutuksen huippuosaaminen kohtaa mahdollisimman vaikuttavasti valmistavan teknologiateollisuuden yritysten tarpeet. Tehostetulla korkeakouluyhteistyöllä halutaan tuoda korkeakoulujen monipuolinen osaaminen ja osaajat uudella tavalla yritysten ulottuville ja lähelle. Tavoitteena on erityisesti tehostaa korkeakoulujen vuorovaikutusta pk-yritysten kanssa. Vahvassa kasvussa oleva meriteollisuus koko Suomeen ulottuvine toimittajaverkostoineen on yksi uuden yhteistyön painopistealueista.