Maritime Digital Supply Space on digitaalisen liiketoiminnan Tekes-rahoitteinen tutkimusprojekti. Tavoitteena on löytää yritysten välisellä tilaus-toimitusketjun prosessien ja IoT datan integroinnilla kustannussäästöjä, uutta liiketoimintaa ja digitaalisia toimintatapoja tiedonsiirron automatisoinnin mahdollistamina. Tavoitteena on samalla luoda uusi yritysyhteistyöhön perustuva toimintatapa systeemisten hyötyjen saavuttamiseksi, käyttöpääomarahoituksen edullisemman ja paremman saatavuuden turvaamiseksi sekä tuotetiedon elinkaarihallinnan tehostamiseksi. Teoriatutkimuksen lisäksi teemme case –tutkimuksia. Yritysten priorisoimissa noin 25 pilotissa mukana on meriteollisuuden osto-organisaatioita, toimittajia, informaatiointegroinnin toimittajia ja pankkeja kehittämässä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja meriteollisuusyritysten ekosysteemille. Pilotit toteutetaan jaetun MDSS alustan avulla dokumentoimalla kunkin pilotin tulokset pilottikortteihin. Projektissa arvioidaan lohkoketjuteknologian ja API -talouden käyttöä tiedonsiirron ja integraatioiden toteuttamiseen MDSS alustassa.

Projekti tuottaa merkittävää uutta tietoa ja osaamista tutkimalla sen tavoitteiden mukaisia aiheita. Tulokset kertovat miten integraatiota nopeutetaan ekosysteemeissä jakamalla osapuolten kesken standardoituja prosessi- ja tietomalleja sekä niihin pohjautuvia automatisoidun tiedonsiirron APE:ja. MDSS projekti tekee yhteistyötä metsäteollisuuden DCS Core projektin kanssa toteuttamalla pilotit yhdessä. Tavoitteena on luoda digitaalisia yritysten yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja näille toimialoille ja tulosten – kuten open source APIt – jakamisella muille toimialoille. Tutkimus on osa kansainvälistä eturintamatutkimusta lohkoketju¬teknologian, tiedon integraation ja ekosysteemien liiketoimintamallien alueilla. Yhteistyötä tehdään ISO:n, OASIS/UBL:n kaltaisten standardointi¬organisaatioiden, Delftin teknisen yliopiston, Frauenhofer instituutin ja IBM Watson US:n kaltaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Voisimme sanoa että rakenteilla on kansallisen tason B2B Integroinnin Competence Center, johon saattaa kohta liittyä myös julkinen sektori. Implementoitua DBE Core tietyssä klusterissa voi sitten kutsua alustaksi, mutta mielestäni oikea alusta on tietty sovittu liiketoimintamalli joka toimii tämän päällä ja luo asiakkaalle tiettyä suunniteltua lisäarvoa. DBE Core mahdollistaa paljon eri liiketoiminta-alustoja, todennäköisesti HUB-vetoisesti. Näitä meillä on mukana 4: Meyer, RMC, Rolls-Royce ja Wärtsilä. Metsäklusterin vastaavat ovat UPM-Kymmene ja Stora-Enso.

Hyödyt ovat aluksi tietty huomattava kustannusten ja virheiden vähentäminen manuaalisesta työstä, mutta tämä toimintamalli mahdollistaa uudet nopeat ennusteet, dataan pohjautuvat liiketoimintamallit ja pankkien mukaantulon heti tilauksesta. Tällä on varsinkin meriklusterissa suuri merkitys. Myös tuotetiedon elinkaaren hallinta saattaa olla ensi kerran mahdollista tehdä kunnolla eri osapuolten välillä.

On hyvä ymmärtää että DBE Coren implementoiminen on systeemisen arvon mahdollistamista uudelle tasolle, mutta etu syntyy vasta kun sitä kautta tehdään ja toimitetaan tuotteita ja palveluita halvemmalla, enemmän, tehokkaammin ja pidetään hintataso. Systeemistä arvoa ei ole olemassa, eikä näy ilman toimintaa, jossa on useita osapuolia, paljon välisuoritteita, monimutkaisuutta, kiire, ja huolettomuudesta lisäarvoa maksavaa asiakasta. Siksi Life cycle data management on tärkeässä osassa. Käyttöpääoma taas liittyy meriekosysteemin hankalaan tilanteeseen, jossa alihankkijoille maksetaan todella myöhään, mikä heikentää heidän asemaansa kehittää omaa toimintaansa. Me ja mukana olevat pankit kehittävät mallin, jolla tarvittavat dokumentit pystytään tarkistamaan automaattisesti tilauksesta ja toimittaja saa vaikka 50% tilauksen arvosta välittömästi lainana. Tällä luodaan tilanne jossa alihankkijat osallistuvat enemmän tuote-, palvelu- ja tuotantoinnovaatioon. Se vahvistaa Suomen asemaa.

Uusilla teknologioilla pystyy ihmeellisiin temppuihin, kunhan yhteistä tahtoa löytyy.

Lisätietoa: Karri Mikkonen GSM 044 907 5207