TFT-verkosto palvelee valmistavan teknologiateollisuuden monialaisia osaamistarpeita, meriteollisuuden ja valmistavan teollisuuden yritysten ollessa pääfokuksessa. TFT-tiimin työnä on selkeyttää yritystarpeet tutkimuskysymyksiksi ja löytää oikeat osaajat ja asiantuntijat korkeakouluista. TFT-tiimin palvelut ovat maksuttomia.

TFT on helposti lähestyttävä ja ketterä toimija, jonka avulla tarve ja osaaminen verkotetaan yhteen. TFT tarjoaa yrityksille verkostomaisen kanavan, jonka kautta voi ostaa tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä. TFT-tiimin työnä on selkeyttää yritystarpeet tutkimuskysymyksiksi ja löytää oikeat osaajat ja asiantuntijat korkeakouluista. TFT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan palveluista hyötyvät ensisijaisesti Turun ja Lounais-Suomen yritykset, mutta palvelut ovat tarjolla alan yrityksille myös valtakunnallisesti. Fokuksessa ovat erityisesti pk-yritykset.

Yrityksille tarjottavia palveluja ovat esim.:

  • Kehitys- ja tutkimushankkeet
  • Koulutus
  • Projektiluontoiset työt
  • Opinnäytetyöt ja harjoittelujaksot
  • Tietohaut ja analyysit.

TFT tuo yritysten ulottuville ison rekrytointiväylän, verkoston korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 2 300 alan uutta osaajaa.TFT-tiimin toimesta on laadittu yritystarvekartoitukset lähes kolmellekymmenelle yritykselle, sisältäen toistasataa kehittämisaihetta. Jos yrityksellänne on tarvetta avata keskustelua kilpailukyvyn parantamisesta, niin otathan yhteyttä!

Tarvekartoitusdokumentin saat ladattua ohesta: TFT_yritystarvedokumentti_2017.