Verkoston voimalla TFT&CO

TFT -tiimi järjesti 22.11.2017 pk-yrityksille suunnatun infotilaisuuden TFT&CO, jossa aiheita olivat Turku Future Technologies -tiimin ja -verkoston palvelut, työvoiman ja yrityksen kohtaaminen sekä Tekesin rahoitusmahdollisuudet pk-yrityksen näkökulmasta. Tilaisuuteen osallistujista yli puolet edusti pk-yritystä. Tilaisuudessa käsitellyt aiheet osoittautuivat ajankohtaisiksi. 

 

Sofia Tuomisen ytimekkään TFT-esittelyn kruunasi Mika Suomen yritysesimerkki Aslemetals Oy:n TFT-yhteistyöstä. Turun kaupungin Yrityshautomo -hankkeesta kertoi Hanna Tuohimaa ja toivotti kaikki tervetulleeksi mukaan ideoimaan uutta verkkopalvelua. Työelämän Infopisteen Marko Vainio esitteli toimintamallin, jossa Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkuudet siirretään Työnvälityspiste-palvelun piiriin. Pilotti on tarkoitettu erityisesti auto- ja meri- sekä muun teknologiateollisuuden tarpeeseen.  Tekesin rahoitusmahdollisuuksista kertoi Mauri Marjaniemi. Aiheet saivat aikaan positiivista keskustelua, jota jatkettiin yhteisellä lounaalla. Suuri kiitos kaikille esiintyjille ja osallistujille!

 

Marko Vainio esittelee kuulijoille Työelämän Infopisteen toimintaa, by hleisten

 

 

Yritystilaisuuden osallistujia TFT & kumppanit tilaisuudessa, by hleisten

 

Asiasanat: